Het Belang van een Autoregeling

Bij A1 Car Lease komen we vaak in gesprek met wagenparkverantwoordelijken over de huidige autoregelingen. Wat we regelmatig merken, is dat deze regelingen meestal pas weer ter sprake komen zodra er zich een probleem voordoet. Wij geloven echter in een proactieve benadering en helpen bedrijven liever aan de voorkant om mogelijke problemen te voorkomen en efficiënter om te gaan met hun wagenparkbeheer.

Autoregeling A1 Car Lease

Inleiding
Een goede autoregeling voorkomt verrassingen en zorgt voor duidelijkheid over het gebruik van een leaseauto voor zowel werkgever als werknemer. Hiermee bespaart u tijd, kosten en ergernis. Deze autoregeling beschrijft alle afspraken, voorwaarden en procedures rondom het gebruik van een leaseauto bij A1 Car Lease.


Gebruikersovereenkomst
De basis van de autoregeling is de gebruikersovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Hierin zijn afspraken opgenomen over gebruik, onderhoud en kosten. Deze overeenkomst dient ondertekend te zijn voordat de auto bij de leasemaatschappij wordt besteld.

In aanmerking komen voor een leaseauto
In de autoregeling staat duidelijk beschreven wie in aanmerking komt voor een leaseauto. Dit is afhankelijk van functies, functieniveaus, aantal zakelijke kilometers per jaar en het dienstverband. Parttime werknemers komen mogelijk ook in aanmerking, afhankelijk van het leasebudget.

Leasenormbudget en eigen bijdrage

Functies en functieniveaus zijn gekoppeld aan een leasebudget. Werknemers kunnen binnen dit budget een auto kiezen of toegewezen krijgen. Overschrijding van het budget is mogelijk, maar de meerkosten worden via een eigen bijdrage in rekening gebracht bij de werknemer.


Zakelijk en privé gebruik
Privégebruik van de leaseauto wordt verrekend via een eigen bijdrage. Als de werknemer meer privékilometers rijdt dan fiscaal is toegestaan, wordt 22% over de fiscale waarde van de auto bij het bruto inkomen opgeteld (16% voor volledig elektrische auto's tot en met een bedrag van €30.000,-. Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%).


Keuze van de auto
Werknemers kunnen kiezen uit een bepaald aanbod van automerken en typen binnen het leasebudget. Duurzaamheid wordt gestimuleerd door een maximum te stellen aan CO2-emissie. Ook kunnen bepaalde merken, types of kleuren worden uitgesloten om een zakelijke uitstraling te behouden.


Elektrisch en hybride rijden
De autoregeling bevat aparte voorwaarden voor elektrisch en hybride rijden, zoals het aantal kilometers, oplaadpunten en -kosten, en verzekeringen.


Opties en accessoires
Opties worden vanuit de fabriek meegeleverd, accessoires worden later toegevoegd. Bepaalde opties zoals metallic lak, airconditioning, navigatie en Bluetooth zijn verplicht. Extra opties of accessoires vereisen toestemming van de leasemaatschappij.


Winterbanden
Het gebruik van winterbanden kan verplicht worden gesteld. In de autoregeling staat wie verantwoordelijk is voor het monteren en demonteren van de winterbanden.


Gebruik van de auto
De werknemer moet de auto goed onderhouden en er voorzichtig mee omgaan. Zakelijk gebruik heeft altijd voorrang op privégebruik. Uitlenen of verhuren van de auto is niet toegestaan.


Reparatie en onderhoud
Duidelijke afspraken over onderhoud en reparaties zijn vastgelegd. De werknemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanbieden van de auto voor onderhoud. Kosten zijn voor rekening van de leasemaatschappij, tenzij er sprake is van nalatigheid of roekeloosheid.


Vervangend vervoer
Recht op vervangend vervoer en de voorwaarden hiervoor zijn duidelijk beschreven. Dit geldt ook voor situaties in het buitenland.


Doorbelasten van kosten
Kosten door nalatig of onzorgvuldig gebruik van de auto worden doorberekend aan de werknemer. Dit geldt ook voor langdurig bovengemiddeld brandstofverbruik en reparaties.


Verzekeringen
De auto, berijder en inzittenden zijn verzekerd. Bij herhaaldelijke schade kan de werknemer aansprakelijk worden gesteld voor een eigen risico. Dekking vervalt bij onverantwoord gebruik van alcohol, medicijnen of andere bedwelmende middelen.


Handelen bij ongeval, pech of diefstal
De berijder moet weten wat te doen bij pech of een ongeval. Schade en pech kunnen eenvoudig worden gemeld via de leasemaatschappij. Bij diefstal moet direct aangifte worden gedaan bij de politie.


Functiewijzigingen
Bij functiewijzigingen kunnen leasenormen veranderen. Dit wordt centraal geregeld via de berijdersovereenkomst.


Beëindiging van het dienstverband
Bij beëindiging van het dienstverband eindigt automatisch de berijdersovereenkomst. De werknemer kan de auto overnemen of de leasemaatschappij belast de kosten voor voortijdige beëindiging door.


Inleveren van de leaseauto
De auto moet opgeruimd en schoon worden ingeleverd, samen met alle bijbehorende documenten. Een inspecteur van de leasemaatschappij zal aanwezig zijn bij de inname.


Contact
Voor meer informatie over onze autoregeling kunt u contact met ons opnemen via telefoon of e-mail.

A1 Car Lease
Tel: 088 1301200
Email:
Indien u nog verdere vragen heeft of aanvullende informatie wenst, staan wij altijd klaar om u te helpen.

Met vriendelijke groet,

Joost Schenk
A1 Car Lease

Copyright   © Alle rechten voorbehouden | Realisatie Solera Autodata