Bekeuring

Bij een verkeersovertreding met de leaseauto ontvangt A1 Car Lease de bekeuringen van de desbetreffende instantie. Vervolgens betalen wij de bekeuringen aan de instantie met de bedoeling dat er extra kosten (zoals aanmaningskosten) worden voorkomen. Daarna stuurt A1 Car Lease een factuur naar de lessee/berijder. Deze factuur moet u aan A1 Car Lease betalen.

Bent u het niet eens met de bekeuring? U heeft altijd de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Dit kunt u doen bij de desbetreffende instantie. Op de ontvangen beschikking staat vermeld hoe u dit kunt doen. Om bezwaar aan te tekenen, heeft u wel een machtiging van A1 Car Lease nodig.

U kunt deze bij ons opvragen via . Hoewel u een bezwaarprocedure bent gestart, moet u de bekeuring wel betalen aan A1 Car Lease. Maar, wanneer uw bezwaar gegrond verklaard wordt dan stort Lease het door u betaalde bedrag aan u terug.

Copyright   © Alle rechten voorbehouden | Realisatie Solera Autodata